Lễ khởi công dự án căn hộ Lovera Vista

Ngày 10/05/2019, Lễ khởi công dự án căn hộ Lovera Vista đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty Khang Điền cùng các lãnh đạo nhà thầu chính An Phong, tư vấn giám sát SCQC2, đơn vị thiết kế ACCCO và các đơn vị đối tác tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

TOP